Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Αθήνα-Θεσσαλονίκη:Ανακύκλωση στο μηδέν!

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν δραματικό πρόβλημα στη διαχείρηση αποριμάτων.Εινα γνωστά τα μπερδέματα για την επιλογή χώρων ΧΥΤΑ.
Το πρόβλημα λύνεται ριζικά με ανάπτυξη προγράμματος ανακύκλωσης, όπου θα απαιτούνται πλέον υποπολαπλάσιοι έως μηδενικοί χώροι για ΧΥΤΑ.
Όμως ξέρετε ποιές πόλεις δέν έχουν τέτοιο πρόγραμμα καθόλου;Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη!
Οι Δημοτικές διοικήσεις της συμφοράς και οι κυβερνήσεις της πτώχευσης ξέχασαν και εδώ να ασχοληθούν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου